Fontos jogszabályi változás! A 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban módosító rendelet) elrendeli, hogy az e-közmű adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki.

Az e-közmű rendelet módosítása több változást is tartalmaz, amelyek közül néhány fontosabbat az alábbiakban sorolunk fel:

  • változott a regisztrációra kötelezettek köre, a regisztráció folyamata;
  • változott az e-közmű felé szolgáltatni szükséges adatok, illetve az adatszolgáltatásra kötelezettek köre;
  • a rendelet szabályozza a felügyeleti hatóságok és az e-közműt üzemeltető szervezet együttműködésének folyamatát;
  • a felügyeleti hatóságok a közművezeték-üzemeltetők számára előírt kötelezettségek elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki;
  • az elektronizált közműegyeztetés és közműnyilatkozat kiadás folyamata szabályozott kereteket kapott;
  • a jövőben az e-közmű rendszer egyes szolgáltatásai rendszerhasználati díj ellenében vehetők igénybe.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az e-közmű rendelet módosításában foglaltak különböző időpontokban lépnek hatályba, illetve bizonyos előírt kötelezettségek kapcsán eltérő dátumok kerültek meghatározásra. Ezek átlátásához feltétlenül javasolt a Módosító rendelet 19. és 24. §-ainak alapos áttanulmányozása.